KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO PROJEKTAS „IŠ PATIRTIES PER PATIRTĮ  PAŽINKIME KLAIPĖDĄ”

 

Projekto „Iš patirties per patirtį  pažinkime Klaipėdą” aktualumas.

Pirmąkart Klaipėdos vardas minimas aprašant Klaipėdos pilį 1252–1328 metais. Manoma, miestas ėmė kurtis 13 a. viduryje į rytus nuo pilies buvusioje senosios Danės žiočių saloje. Ši data svarbi kiekvienam klaipėdiečiui, nes 2022 metais minimos Klaipėdos įkūrimo 770 metinės. Edukacinių veiklų projektas „Iš patirties per patirtį - pažinkime Klaipėdą”, skirtas Klaipėdos 770 metų sukakčiai paminėti. Projektas yra idėja, kaip įtraukti Regos ugdymo centro labai skirtingo amžiaus bendruomenės narius ir socialinius partnerius domėtis turtingu Klaipėdos paveldu, jos šiandienos realijomis. Pasitelkiant socialinius partnerius ir vyresnės kartos klaipėdiečius, patirti, atrasti ir pažinti Klaipėdos kraštą kaip etnografinį regioną. Patyriminės veiklos susijusios su Klaipėdos istorija ir miesto unikalumu suteiks mokiniams galimybę panaudoti savo įgūdžius ir žinias, padės dar geriau suprasti gimtojo miesto savitumą ir svarbą ne tik Lietuvos Valstybei, bet ir Europai bei visam pasauliui. Projekto veiklose mokiniai tyrinėdami, įsitrauks į aktyvią veiklą, susipažns su išskirtine Klaipėdos krašto istorija, ją kūrusiais žmonėmis ir visa tai itin svarbu ugdant mokinių pilietiškumą, atsakomybę ir pagarbą savo kraštui, jo tradicijoms.

 

Projekto tikslas. Suteikti žinių, patirties apie Klaipėdos krašto istoriją, tradicijas, išskirtines Klaipėdos miestą kūrusias ir tebekuriančias asmenybes. Ugdyti atsakingas ir pilietiškas Klaipėdą kuriančias asmenybes.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti mokinius susipažinti su Klaipėdospaveldu, svarbiausiomis istorijos datomis ir istorinius įvykius menančiais pastatais, aikštėmis, gatvėmis, kitomis istorinėmis vietomis ir šventėmis;
  2. Sukauptas žinias irpatirtį įprasminti tęsiant gražias tradicijas – svarbiausias datas pažymėti surengiant parodas, kultūrinius renginius;
  3. Sudaryti sąlygas praktiškai išbandyti senuosius Klaipėdos krašto amatusir šiuolaikines profesijas, tyrinėti pamario krašto kaip etnografinio regiono gyvenimo būdo, pasakų, dainų, šokių ir kitų elementų savitumą; 
  4. Ugdyti mokinių kūrybingumą ir kultūrinįsąmoningumą, tyrinėjant Klaipėdos miesto architektūrinį palikimą, šiuolaikinius pastatus.

 

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė ir Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė

 

Projekto vykdytojai: Projekto įgyvendinimo komanda (darbo grupė):

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė, meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, socialinė darbuotoja Alina Glybina, tiflopedagogės Laima Bukauskaitė, Ina Mažeikienė, Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Katkienė ir mokytojo padėjėja Rita Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Evelina Spiriūtė, Jolanta Vilčinskienė.

 

Projekto trukmė: 2022 m. vasaris - 2022 m. gruodis 

 

Laukiami rezultatai.  Šio projekto įgyvendinimas skatins įstaigos bendruomenę pažinti savo kraštą, jo paveldą, saugotinas vertybes ir tradicijas. Išvykos, edukacinė veikla ugdys mokinių meilę Klaipėdos kraštui. Mokiniai plės žinias apie Klaipėdos istoriją, apie Klaipėdos kraštui brangias šventes, tradicijas ir papročius. Ne tik įgis žinių apie Klaipėdos istoriją, žymias vietas, bet ir tyrinės tik Klaipėdai būdingus statinius, gamtos paminklus, etnografiją. Bus organizuojamos išvykos į istorines Klaipėdos vietas, taip pat ir į Pilies muziejų, Laikrodžių muziejų. Susipažins ir tyrinės senųjų amatų paslaptis ir šiuolaikines profesijas būdingas Klaipėdai. Lankys istorines gimtojo miesto vietas, turės galimybę susipažinti su Klaipėdos kūrimosi istorijos liudininkais. Aktyviai prisidės prie Klaipėdos 770 metų minėjimo programos renginių kurdami mažosios architektūros, pastatų, tiltų maketus ir pan. Įgytas žinias ir patirtus įspūdžius mokiniai kūrybiškai taikys savo kūrybiniuose darbuose, kurie bus eksponuojami parodose, todėl jausis svarbūs, džiaugsis matydami savo veiklos rezultatus, turės galimybę tęsti savo pradėtą veiklą. Centro bendruomenės aktyvi veikla įprasmins svarbios datos – Klaipėdos 770 metų minėjimą.

 

Projekto ,,Iš patirties per patirtį – pažinkime Klaipėdą“ įgyvendinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Pastabos

1.

Komandos sudarymas, projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis, vasaris

L. Glaveckienė,

R. Viršilienė

 

Regos ugdymo centras

Direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto komanda. Parengtas projekto priemonių planas

2.

Šventinis renginys Vasario 16 – ąjai paminėti ,,Klaipėda – laimingų vaikų miestas“

vasaris

L. Aukštuolienė,

R. Viršilienė

Regos ugdymo centras

Sumontuotas filmukas ,,Klaipėda – laimingų vaikų miestas“

3.

Edukacinės veiklos ,,Pažintis su profesijomis būdingomis tik Klaipėdos miestui“

kovas

D. Katkienė

Regos ugdymo centras

Edukacinėse veiklose dalyvauja mokinių tėvai

4.

Išvykos ir tyrinėjimai: Klaipėdos aikštės ir paminklai, mažosios skulptūros, karilionas

balandis

L. Bukauskaitė,

grupių mokytojos

Miesto centras, senamiestis

Išvykų planai, nuotraukos

5.

Respublikinis projektas ,,Skiriu tau dainą mano, mieste“ Klaipėdos 770 jubiliejui paminėti

balandis

L. Glaveckienė,

L. Aukštuolienė,

R. Viršilienė

Regos ugdymo centras

Nuostatai, projekto medžiaga

6.

Teminė savaitė ,,Klaipėda, tave labai myliu“

gegužė

I. Mažeikienė,

J. Vilčinskienė,

L. Bukauskaitė,

A. Glybina

Regos ugdymo centras

Teminės savaitės planas, nuotraukos

7.

Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Turiu laivelį mažą“

balandis,

gegužė

J. Šatkutė,

R. Razmienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja soc. partneriai

8.

Edukacinės išvykos ir veiklos ,,Tyrinėju pajūrį: jūros vartai, molas, Karklė, smėlėtas pajūris, pajūrio augalai“

gegužė

Grupių mokytojos

Regos ugdymo centras,

pajūris, Karklė

 

9.

Edukacinės išvykos ir veiklos ,,Inžineriniai Klaipėdos statiniai“

birželis

Grupių mokytojos

Klaipėdos miestas

 

10.

Rinkti medžiagą ir parengti stendą ,,Įdomūs faktai apie Klaipėdą“

 

J. Vilčinskienė,

E. Spiriūtė,

A. Glybina

 

Regos ugdymo centras

 

12.

Pažintinės veiklos ,,Klaipėdos gatvės“

spalis

Grupių mokytojos

Regos ugdymo centras

 

13.

Grupių vakaronės ,,Ką papasakotų Neptūnas. Klaipėdos krašto amatai“

lapkritis

L. Aukštuolienė,

R. Viršilienė,

L. Bukauskaitė,

R. Urbonienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja soc. partneriai

14.

Kūrybinė veikla ,,Kalėdinis Klaipėdos miestelis“

gruodis

J. Šatkutė,

R. Razmienė,

Regos ugdymo centras

Dalyvauja soc. partneriai

15.

Skleisti gerąją patirtį apie projekto įgyvendinimo sėkmę miesto mokytojų, pavaduotojų metodinių ratelių susirinkimuose, RUC tinklapyje

metų eigoje

L. Glaveckienė,

R. Viršilienė

 

 

 

 

 

Suderinta: Klaipėdos regos ugdymo centro

Metodinės grupės 2022 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1)

 

 

Socialiniai partneriai