KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

 Sveikos ir saugios gyvensenos projektas

,,Judu, žaidžiu, sveikai gyvenu“

 

Projekto aktualumas. Šeima ir darželis – du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą, saugumą ir visapusišką ugdymą. Mūsų įstaigos siekiai – ugdyti visapusiškai sveikus vaikus. Sveikatos ugdymo procesas orientuotas į vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – socialine norma. Nuo emocinės būsenos, psichikos sveikatos priklauso  fizinė sveikata. Smalsus, aktyvus, judrus, vystosi harmoningai, turi gerai išlavintas funkcines ir fizines organizmo galimybes, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu. Vaikų saugumas, žalingų įpročių prevencija šiam laikmečiui itin aktualu. Vaikų emocinė gerovė yra žinios, kurios mažiesiems padeda suprasti tai, ką jie išgyvena, supratimas apie tarpusavio santykius, taip pat gebėjimas priimti apgalvotus sprendimus. Projekto įgyvendinimas - galimybė suteikti šių žinių.

Projekto tikslas.

Sutelkus įstaigos bendruomenės pastangas,  stiprinti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti į vaiko sveikatą ir saugumą orientuotą aplinką.

Projekto uždaviniai. 

  1. Kurti Regos ugdymo centre psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus įstaigos bendruomenės narių santykius.  
  2. Siekti, kad įstaigos aplinka būtų orientuota į vaiko sveikatą: saugi, estetiška, patraukli vaikams.  
  3. Formuoti vaikų ir visos įstaigos bendruomenės teigiamą nuostatą sveikam gyvenimo būdui, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata.
  4. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę ir tęstinumą namuose.  
  5. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis vaiko sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis keičiantis sveikatos stiprinimo veiklos patirtimi už įstaigos ribų.

Projekto dalyviai. Regos ugdymo centro pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai (globėjai).

Projekto partneriai. Socialiniai partneriai: l/d ,,Liepatė“, l/d ,,Žuvėdra, l/d ,,Želmenėlis“, l/d ,,Žiogelis“.

Projektą koordinuoja. Direktorė Laima Glaveckienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė.

Projekto vykdymo komanda. Neformaliojo ugdymo mokytoja Zita Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vanda Sėlenienė, tiflopedagogė Bronė Venienė, bendrosios praktikos slaugytojos Virginija Paplauskienė, Justina Lenkauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Ieva Narmontienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Juodienė.

Projekto trukmė. 2022 m. sausis – 2022 m. gruodis.

Laukiami rezultatai. Formuosis sveikos mitybos įgūdžiai ir įpročiai: vaikai sveikai maitinsis, įpras ir noriai valgys vaisius ir daržoves, pieno produktus, noriai gers vandenį. Sportuodami ir žaisdami vaikai kaups įvairią fizinės veiklos patirtį, lavins kūno galias. Įgys žinių apie saugią ir sveiką gyvenseną, jos svarbą  sveikatai. Įstaigoje vaikai jausis emociškai, psichologiškai saugūs, vykdoma patyčių, žalingų įpročių prevencija. Susitelkus visai įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimas bus glaudžiai siejamas su gyvenimo praktika, ugdytiniai bus įtraukti į praktinę veiklą. Įgys žinių apie saugią ir sveiką gyvenseną, jos svarbą  sveikatai. Sporto švenčių, sportinių pramogų metu vaikai patirs teigiamų ir džiugių emocijų, taps greitesni, vikresni, ištvermingesni, sveikesni, mokysis veikti komandoje, laimėti ir nebijos pralaimėti. Vaikai pratinsis būti atsakingais už savo ir kitų sveikatą.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Pastabos

1.

Komandos sudarymas, projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis, vasaris

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė

 

Regos ugdymo centras

Direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto komanda. Parengtas projekto priemonių planas

2.

Dalyvauti ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“

Organizatoriai: LTOK ir RIUKKPA

vasaris –

birželis

R. Viršilienė,

Z. Jakienė

Regos ugdymo centras

I etape dalyvauja PU ,,Pelėdžiukų“ grupės ir IU ,,Liūtukų“ gr. vaikai.

II etape dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės.

 III etape dalyvauja 6 ,,Liūtukų“ grupės mokiniai ir jų tėvai.

3.

Žaidžiu futboliuką

 

Metų eigoje

Z. Jakienė,

projekto komanda

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Liūtukų“ grupių mokiniai,  socialiniai partneriai, tėvai

4.

Mokausi žaisti tenisą

metų eigoje

R. Viršilienė,

Z. Jakienė

Regos ugdymo centras

,,Pelėdžiukų“, ,,Liūtukų“ gr. grupė

5.

Sveikatos valandėlės

pagal visuomenės sveikatos biuro specialistės planą

E. Juodienė

Regos ugdymo centras

,,Kad rankytės būtų švarios“ – visų grupių mokiniams

,,Kaip teisingai valyti dantukus“ – visų grupių mokiniams

,,Vandens diena“ –visų grupių mokiniams

Kuo naudingi svogūnai ir česnakai“

,,Emocijos. Kaip jas valdyti“

Dalyvauja ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Liūtukų“ grupių mokiniai

6.

Sportinė pramoga ,,Linksmasis šaltukas“

sausis

R. Viršilienė,

Z. Jakienė,

projekto komanda

Regos ugdymo centras

Dalyvauja Ikimokyklinio ugdymo grupių mokiniai

7.

Mėnuo be patyčių

kovas

Z. Jakianė,

D. Katkienė

projekto komanda

Regos ugdymo centras

Edukacinių filmukų žiūrėjimas ir aptarimas

Pokalbių valandėlės

 

8.

Sveikatos valandėlės skirtos žalingų įpročių prevencijai

metų eigoje

V. Paplauskienė,

J. Lenkauskienė,

grupių mokytojos

Regos ugdymo centras

,,Tabakas, alkoholis, narkotikai. Kas tai?“

,,Pavojai slypintys namuose – vaistai, buitinė chemija“

Filmukų apie žalingus įpročius žiūrėjimas ir aptarimas. Dalyvauja ,,Liūtukų“, ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių mokiniai,

9.

Šeimos spartakiada ,,Sportuojame visi, maži ir dideli“

gegužė

R. Viršilienė,

Z. Jakienė,

projekto komanda

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jų tėvai, šeimos nariai

10.

Sportinė pramoga prie jūros

gegužė,

birželis,

rugsėjis

Z. Jakienė,

projekto komanda

Girulių paplūdimys

Dalyvauja ikimokyklinio ir socialinio ugdymo skyrių  mokiniai, mokytojai

12.

Sveikatos valandėlių ciklas ,,Mano jausmai, emocijos. Kaip galiu padėti sau ir kitiems“

 

metų eigoje

V. Paplauskienė,

J. Lenkauskienė,

grupių mokytojos

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ,,Liūtukų“, ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių mokiniai, mokytojai

13.

Palapinių diena

birželis

G. Kinčė,

I. Narmontienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jų tėvai, šeimos nariai

14.

Teminė savaitė ,,Einame kartu  sveikatos takeliu“

rugsėjis

V. Sėlenienė,

B. Venienė,

V. Paplauskienė,

Z. Jakienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jų tėvai, šeimos nariai

15.

Saugaus eismo savaitė ,,Šuniukas Amsis moko...‘

lapkritis

V. Sėlenienė,

B. Venienė,

V. Paplauskienė,

Z. Jakienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jų tėvai, šeimos nariai

16.

Socialinių - emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ įgyvendinimas

metų eigoje

Grupių mokytojos

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ,,Ežiukų“, ,,Liūtukų“ grupės

17.

Programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimas

metų eigoje

PU mokytoja

Regos ugdymo centras

Dalyvauja ,,Pelėdžiukų“ grupė

18.

Civilinės saugos prevencijos valandėlės

metų eigoje

V. Paplauskienė,

J. Lenkauskienė,

grupių mokytojos

Regos ugdymo centras

,,Ugnis -  mūsų draugas ir priešas“

,,Vėjas gali būti pavojingas“

,,Pavojus“

Filmukų žiūrėjimas ir aptarimas (svetainė www.vpgt)

19.

Edukacinė išvyka į priešgaisrinę gelbėjimo stotį

Spalis

R. Viršilienė,

grupės mokytojos

Priešgaisrinę gelbėjimo stotis, Trilapio gatvėje

Dalyvauja ,,Pelėdžiukų“ grupė

20.

Projekto įgyvendinimo aptarimas ir sklaida

gruodis

R. Viršilienė,

projekto  komanda

Regos ugdymo centras

Įsivertinti projekto tikslingumą ir sėkmę

 

Suderinta: Klaipėdos regos ugdymo centro

Metodinės grupės 2022 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu (protokolas NR. 1)

Socialiniai partneriai