KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Informacija apie projektą:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželio 21-27 dienomis

Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas:

2011-2019 metais sėkmingai įvykdyti vasaros stovyklos projektai paskatino rėmėjus bei organizatorius šią veiklą tęsti. Organizuodami edukacines stovyklas sudarome geras sąlygas vaikams su regėjimo negalia aktyviai ir savarankiškai veikti, išbandyti savo galias įvairesnėse veiklose - per estetinius išgyvenimus, kūrybą, saviraišką atrasti kelią į vertybių pasaulį, į ryšį su žmonėmis ir aplinka. Organizuojame susitikimus su LASS atstovais, su sportininkais silpnaregiais ir neregiais ir kitais įdomiais regos negalią turinčiais žmonėmis, kurių gyvenimo sėkmės istorijos vaikus ir tėvelius įkvepia pasitikėjimo ir motyvuoja siekti išsilavinimo, deramai priimti šiuolaikinio pasaulio iššūkius, būti aktyviais ir rinktis savo kelią. Organizuojamose stovyklose dalyvavo mokiniai su regos negalia ir jų mokytojai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Nyderlandų, Ukrainos ir Baltarusijos. Susitikimai su kitų šalių bendraamžiais turėjo teigiamos įtakos lietuviams mokiniams. Jie galėjo pažinti kitų šalių kultūrą, kalbėti ir bendrauti užsienio kalba. Planuojama, kad stovykloje dalyvaus 68 mokiniai iš Lietuvos (iš jų - 4 mokiniai regintys, kurių vienas arba abu tėvai turi regos negalią), po 3 mokinius iš Estijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Ukrainos bei du mokinius lydintys suaugę asmenys. Stovykloje taip pat dalyvaus 6 mokinių mamos, iš jų dvi mamos yra silpnaregės. Stovykloje savanoriaus 10 Regos ugdymo centro pedagogų.

 

Projekto įgyvendinimo būtinumas:

Vaikų su regos negalia ugdymas bendrojo lavinimo švietimo įstaigose jau tapo ne tik faktu, bet vis labiau įsisąmoninamas būtinumas. Visuomenės nuostatos aklųjų ir silpnaregių atžvilgiu keičiasi įtraukiojo ugdymo naudai, tačiau ne visus juos pasiekia tiflopedagoginė pagalba. Todėl, bendradarbiaudami su LASS filialais Lietuvoje, siekiame įtraukti kuo daugiau mokinių iš regionų, kuriuose vaikai negauna tiflopedagoginės pagalbos. Dažnai šie mokiniai dėl funkcinių regos sutrikimų nedalyvauja kūno kultūros pamokose, visuomeniniame mokyklos gyvenime. Ko pasekoje pasireiškia orientacijos aplinkoje ir mobilumo bei pažintinės veiklos sunkumai, nepasitikėjimas savimi ir kitos psichosocialinės problemos. Todėl šiuo projektu “Pažinimo stebuklas” siekiame mokyti vaikus orientacijos ir mobilumo jiems neįprastoje aplinkoje, suteikti naujų patirčių ir žinių. Pagrindinį dėmesį skirdami socialiniams įgūdžiams tobulinti, mokinių motyvacijai stiprinti, gebėjimams plėtoti, kognityvinėms ir socialinėms kompetencijoms įgyti. Kūno kultūros ir sporto priemonėmis skatinti aklųjų ir silpnaregių socialinę integraciją į visuomenę, siekti kuo aktyvesnio jų dalyvavimo, kūno kultūros ir sveikatinimo.

 

Projekto tikslai:

*  plėtoti 6-18 metų amžiaus vaikų su regos negalia neformaliojo ugdymo galimybes;

*  tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

* sudaryti sąlygas įgyti naujos patirties ir žinių bei aktyviai sportuojant leisti laisvalaikį;

* skatinti vaikus su regos negalia būti aktyviais ir lygiaverčiais visuomenės nariais.

 

Projekto uždaviniai:

*  lavinti mobilumo ir orientacijos bei savitarnos ir savarankiškumo įgūdžius;

* teikti tiflologinę ir konsultacinę psichologinę pagalbą sutrikusios regos vaikų tėvams (globėjams);

* suburti savitarpio pagalbos grupes tėvams, auginantiems aklą ir silpnaregį ar su kompleksine negalia vaiką;

*  organizuoti išvykas, ekskursijas, kūrybines dirbtuves, sportines veiklas.

 

Tikslinė projekto grupė:

Neregiai ir silpnaregiai vaikai nuo 6 iki 18 metų, tėvai auginantys neregius vaikus.

 

Kitos projekte dalyvaujančios organizacijos, partneriai:

* Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas;

* Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga;

Pagrindinis rėmėjas:

* Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas

 

Laukiami rezultatai:

  1. Kas pasikeis, įgyvendinus projektą:

Pasiektas labai svarbus uždavinys – vaikų su regos negalia orientacijos ir mobilumo bei socialinių

kompetencijų ugdymas. Stovykloje vaikai įgis žinių apie pajūrio regioninį parką: kopas, augmeniją,

keliaus Litorinos taku, aplankys Mažosios Lietuvos muziejų, Olando kepurės skardį, dalyvaus

edukaciniuose užsiėmimuose, dalyvaus plaukimo treniruotėse Klaipėdos baseine. Meninėse veiklose

mokysis teatro, muzikos, lipdybos, šokio subtilybių. Mokiniai susitiks su Lietuvos skautų organizacijos

atstovais ir įgis naujų patirčių. Stovykloje daug dėmesio bus skiriama aktyviam fiziniam judėjimui –

mankštai, sportiniams žaidimams, išvykoms pėsčiomis.  

 

  1. Kiek žmonių, iš jų – regėjimo neįgaliųjų, iš jų – vaikų, gaus naudą:

Planuojama pakviesti 42 mokinius su regos negalia, 6 vaikus lydinčius asmenis (tėvus, globėjus), 10 Regos ugdymo centro pedagogų ir administracija (savanoriai), 18 mokinių iš kitų šalių.

 

Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai:

informacija ir nuotraukos Klaipėdos regos ugdymo centro tinklapyje www.ruc.lt, stovyklos tinklapyje www.mcamp.lt, LASS svetainėje, Lietuvos Rotary žurnale, dienraštyje „Vakarų ekspresas“, pranešimai konferencijose.

Socialiniai partneriai