KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos regos ugdymo centro

direktoriaus 2024 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. V-37

 

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO 20-TIES METŲ SUKAKTIES PROJEKTAS „DARNI IR BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ”

 

Projekto „Darni ir besimokanti bendruomenė” aktualumas

            Pasitikdami Klaipėdos regos ugdymo centro 20-ties metų veiklos sukaktį, analizuojame ir keliame klausimus  ̶  kokie įvyko pokyčiai ir, kokių pokyčių reikia ateityje? Nuo 2004 metų kuriama istorija, kurioje yra  ̶  įsimintini darbuotojų ir ugdytinių pasiekimai, prasmingos  veiklos, įkvepiantys sėkmės pavyzdžiai, bendruomenės sutelktumas kaitos procesuose, pritaikant ugdymo(si) aplinkas, kurios atlieptų ugdytinių poreikius bei skatintų asmenybės ūgtį. Tai sėkmės istorija, kurią kūrė visa Regos ugdymo centro bendruomenė. Minėdami 20-ties metų sukaktį, siekiame išryškinti aktualius ir svarbiausius įstaigos veiklos pokyčius, bendruomenės pasiekimus ir, kaip specializuotą švietimo pagalbą teikiančios organizacijos svarbą Klaipėdos miesto ir regiono gyventojams.

 

Projekto tikslas

Pasitikdami 20-ties metų sukaktį, siekiame stiprinti jau susiformavusias Įstaigos vertybines nuostatas, tradicijas ir bendruomenės kultūrą bei ieškoti galimybių pozityviai kaitai ir ūgčiai. 

 

Projekto uždaviniai:

  1. Įsivertinti Regos ugdymo centro veiklos rezultatus ir pasiekimus;
  2. Skleisti gerąją darbo patirtį ir ugdytinių meninę kūrybinę veiklą;
  3. Šviesti visuomenę apie švietimo pagalbos ir neformaliojo ugdymo svarbą asmenų su regos negalia pilnaverčio gyvenimo kokybei ir įtraukčiai;
  4. Puoselėti bendruomenės kultūrą ir tradicijas, skatinti lyderystę.

 

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projektą koordinuoja direktorė Laima Glaveckienė.

Projekto įgyvendinimo komanda (darbo grupė):

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Vaišvilienė, meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, neformaliojo ugdymo mokytojos Rita Razmienė, Zita Jakienė, socialinė darbuotoja Alina Glybina, tiflopedagogės Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė.

 

Projekto trukmė: 2024 m. kovas - 2024 m. gruodis

Laukiami rezultatai.

Bendruomenės profesiniais pasiekimais, kūrybiniais darbais, pažintiniais-kultūriniais renginiais, įprasminami Regos ugdymo centro veiklos pasiekimai, pristatomi bendruomenės lyderystės pavyzdžiai. Puoselėjamas Regos ugdymo centro įvaizdis: kuriamos veiksmingo ugdytinių, jų tėvų, personalo bendradarbiavimo tradicijos, stiprinamas ir plėtojamas bendradarbiavimas su miesto švietimo institucijomis, panašaus profilio šalies švietimo įstaigomis, kitais suinteresuotais socialiniais partneriais, organizuojant bendrus sportinius ir kultūrinius bei edukacinius renginius ir projektus. Įstaigos įvaizdžio gerinimui sukurtas informacinis bukletas ir filmukas. Personalas susitelkęs ir motyvuotas siekdamas pažangos ir geresnės veiklos kokybės.  

 

 

Regos ugdymo centro 20-ties metų sukakties projekto “Darni ir besimokanti bendruomenė” veiklų planas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

1.

Organizaciniai renginiai

 

 

1.1.

Įstaigos 20-ties metų sukakties organizavimo darbo grupės sudarymas

Sausio mėn.

Laima Glaveckienė

1.2.

Projekto rengimas, veiklų  ir priemonių plano parengimas

Iki kovo 15 d.

Laima Glaveckienė, Regina Viršilienė, Laimutė Vaišvilienė

 

1.3.

Šventinių renginių ir koncertų scenarijų kūrimo darbo grupių sudarymas

Iki kovo 20 d.

Laima Glaveckienė

1.4.

Įstaigos eksterjero ir interjero šventinio papuošimo darbo grupės sudarymas

Iki kovo 20 d.

Laima Glaveckienė

1.5.

Kviestinių svečių (buvusių darbuotojų, ugdytinių) ir kviestinių socialinių partnerių sąrašų sudarymas

Iki kovo 30 d.

Daiva Jucevičienė, Laima Glaveckienė

1.6.

Paramos lėšų ir kitos pagalbos, renginių organizavimui, paieška

Balandis-gegužė

Laima Glaveckienė

1.7.

Įstaigos atributikos ir prezentacinių priemonių atnaujinimas

Balandis-gegužė

Regina Viršilienė, Laimutė Vaišvilienė

1.8.

Prašymų  įstaigos darbuotojų  apdovanojimams rengimas

Rugsėjis

Laima Glaveckienė, Daiva Jucevičienė

2.

Kūrybinė veikla ir veiklos viešinimas

 

 

2.1.

Informacijos apie įstaigos 20-ties metų sukakties www.ruc.lt svetainėje nuolatinis atnaujinimas

Kovas-gruodis

Indrė Bernotienė, Regina Viršilienė, Laimutė Vaišvilienė

2.2.

Videofilmo ir 20-mečio fotografijos  kūrimas

Sausis-spalis

Laima Glaveckienė,

Gintautas Beržinskas

2.3.

20-mečio sukakties bukleto kūrimas

Balandis-rugsėjis

Laimutė Vaišvilienė,

Regina Viršilienė

Gintautas Beržinskas

2.4.

Kvietimų, atvirukų, dovanų kūrimas ir paruošimas

Balandis-gegužė

Rita Razmienė,

Laima Bukauskaitė

2.5.

20-mečio lauko suoliuko įrengimas

Gegužė

Laima Glaveckienė

2.6.

Akcija „20 sveikinimų su meile“

Spalis

Alina Glybina, Laimutė Vaišvilienė

2.7.

Kalendoriaus kūrimas

Lapkritis-gruodis

Laimutė Vaišvilienė,

Regina Viršilienė

3.

Metodinė veikla

 

 

3.1.

Metodinė diena „Kūrybiški pedagogų sprendimai, didinant visavertį mokinių dalyvavimą ugdyme“

Birželis

Regina Viršilienė

3.2.

Edukacinė išvyka darbuotojams „Žolelių magija“

Liepa

Alina Glybina, Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė

3.3.

Konferencija „Ugdymo ir 5traukties kontekstas kontekstas – spręsti ir veikti kartu“

Gruodis

Laima Glaveckienė, Regina Viršilienė, Laimutė Vaišvilienė

4.

Šventiniai renginiai

 

 

4.1.

Iškilmingas 20-mečio lauko suoliuko atidengimas. Šeimų šventė-koncertas ,,Kiek daug širdžių tau suliepsnojo meile“

Gegužė

Laima Glaveckienė, Laimutė Vaišvilienė, Regina Viršilienė

4.2.

Sporto šventė „20 sportinės veiklos iššūkių susitikime su Švyturiu“, dalyvaujant socialiniams partneriams

Birželio 1 d.

Zita Jakienė, Laimutė Vaišvilienė

4.3.

Susitikimų popietė su buvusiais darbuotojais  „Pabūkime drauge“

Rugsėjis

Laima Glaveckienė

4.4.

Iškilmingas renginys “Bendruomenės sėkmė - spręsti ir veikti kartu” (apdovanojimai)

Spalis

Laima Glaveckienė, Regina Viršilienė, Laimutė Vaišvilienė, Loreta Aukštuolienė

5.  

Projekto įgyvendinimo aptarimas ir sklaida

Gruodis

Projekto įgyvendinimo  komanda

 

 

_______________________________________________

Socialiniai partneriai