KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Informacija apie projektą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 26 - liepos 1 dienomis kaimo turizmo sodyboje „Gribžė“, esančioje Mokyklos g. 7, Gribžinių k., Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

 

Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas

2011-2021 metais sėkmingai įvykdyti vasaros stovyklos projektai paskatino rėmėjus bei organizatorius šią veiklą tęsti. Organizuodami edukacines stovyklas sudarome geras sąlygas vaikams su regėjimo negalia aktyviai ir savarankiškai veikti, išbandyti savo galias įvairesnėse veiklose - per estetinius išgyvenimus, kūrybą, saviraišką atrasti kelią į vertybių pasaulį, į ryšį su žmonėmis ir aplinka. Organizuojame susitikimus su LASS atstovais, su sportininkais silpnaregiais ir neregiais ir kitais įdomiais regos negalią turinčiais žmonėmis, kurių gyvenimo sėkmės istorijos mokinius ir tėvelius įkvepia pasitikėjimo ir motyvuoja siekti išsilavinimo, deramai priimti šiuolaikinio pasaulio iššūkius, būti aktyviais ir rinktis savo kelią. Organizuojamose stovyklose dalyvavo mokiniai su regos negalia ir jų mokytojai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Nyderlandų, Ukrainos ir Baltarusijos. Susitikimai su kitų šalių bendraamžiais turėjo teigiamos įtakos lietuviams mokiniams. Jie galėjo pažinti kitų šalių kultūrą, kalbėti ir bendrauti užsienio kalba.

 

Projekto įgyvendinimo aktualumas

Mokinių su regos negalia ugdymas bendrojo lavinimo švietimo įstaigose jau tapo ne tik faktu, bet vis labiau įsisąmoninamas būtinumas. Visuomenės nuostatos aklųjų ir silpnaregių atžvilgiu keičiasi įtraukiojo ugdymo naudai, tačiau ne visus juos pasiekia tiflopedagoginė pagalba. Todėl, bendradarbiaudami su LASS filialais Lietuvoje, siekiame įtraukti kuo daugiau mokinių iš regionų, kuriuose vaikai negauna tiflopedagoginės pagalbos. Dažnai šie mokiniai dėl funkcinių regos sutrikimų nedalyvauja kūno kultūros pamokose, visuomeniniame mokyklos gyvenime. Ko pasekoje pasireiškia orientacijos aplinkoje ir mobilumo bei pažintinės veiklos sunkumai, nepasitikėjimas savimi ir kitos psichosocialinės problemos. Todėl šiuo projektu “Pažinimo stebuklas” siekiame mokyti vaikus orientacijos ir mobilumo jiems neįprastoje aplinkoje, suteikti naujų patirčių ir žinių. Pagrindinį dėmesį skirdami socialiniams įgūdžiams tobulinti, mokinių motyvacijai stiprinti, gebėjimams plėtoti, kognityvinėms ir socialinėms kompetencijoms įgyti. Kūno kultūros ir sporto priemonėmis skatinti aklųjų ir silpnaregių socialinę integraciją į visuomenę, siekti kuo aktyvesnio jų dalyvavimo, kūno kultūros ir sveikatinimo.

Planuojama, kad stovykloje dalyvaus 38 mokiniai iš Lietuvos. Siekdami padėti nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams su regos negalia, sudarysime sąlygas 20 ukrainiečių mokinių ir 4 juos lydintiems suaugusiems asmenims emociškai pailsėti ir įgyti naujų patirčių. Stovykloje dalyvaus mokiniai su regos negalia ir jų mokytojai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos. Susitikimai su kitų šalių bendraamžiais turi teigiamos įtakos mokiniams. Jie gali pažinti kitų šalių kultūrą, kalbėti ir bendrauti užsienio kalba. Stovykloje taip pat dalyvaus 6 mokinių mamos iš įvairių Lietuvos miestų, savanoriaus 9 Regos ugdymo centro pedagogai.

 

Projekto tikslai:

*  plėtoti 6-21 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių su regos negalia neformaliojo ugdymo galimybes;

*  tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

*  sudaryti sąlygas įgyti naujos patirties ir žinių bei aktyviai sportuojant leisti laisvalaikį;

*  skatinti vaikus ir jaunuolius su regos negalia būti aktyviais ir lygiaverčiais visuomenės nariais.

 

Projekto uždaviniai:

* sudaryti sąlygas įgyti naujos patirties ir žinių bei aktyviai sportuojant leisti laisvalaikį;

* lavinti mobilumo ir orientacijos bei savitarnos ir savarankiškumo įgūdžius;

* teikti tiflologinę ir konsultacinę pagalbą sutrikusios regos vaikų tėvams (globėjams);

* organizuoti išvykas, ekskursijas, kūrybines dirbtuves, sportines veiklas.

 

Tikslinė projekto grupė

Neregiai ir silpnaregiai vaikai ir jaunuoliai nuo 6 iki 21 metų, tėvai auginantys neregius vaikus.

 

Kitos projekte dalyvaujančios organizacijos, partneriai

* Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas;

* Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;

* Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

* Lietuvos paralimpinis komitetas;

* Lietuvos draudimas;

* Klaipėdos autobusų parkas;

* UAB Augma

 

Laukiami rezultatai

Pasiektas labai svarbus uždavinys – vaikų ir jaunuolių su regos negalia orientacijos ir mobilumo bei socialinių kompetencijų ugdymas. Mokiniams iš Ukrainos sudarytos galimybės emociškai sustiprėti. Stovykloje vaikai ir jaunuoliai įgis žinių ir naujų patirčių apie pajūrio krašto augmeniją, dalyvaus Mažosios Lietuvos muziejaus organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose, plaukimo treniruotėse Klaipėdos baseine. Meninėse veiklose mokysis teatro, muzikos, lipdybos, šokio subtilybių. Mokiniai susitiks su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialo atstovais. Stovykloje daug dėmesio bus skiriama aktyviam fiziniam judėjimui – mankštai, sportiniams žaidimams, išvykoms pėsčiomis. 

 

Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai

Informacija ir nuotraukos Klaipėdos regos ugdymo centro tinklapyje www.ruc.lt, stovyklos tinklapyje www.mcamp.lt, straipsniai LASS mėnesiniame žurnale „Mūsų žodis“, Lietuvos Rotary žurnale, LR Švietimo mokslo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, dienraštyje „Vakarų ekspresas“, pranešimai konferencijose.

Socialiniai partneriai