KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO PROJEKTAS „DARNI BENDRUOMENĖ”

 

Projekto „Darni bendruomenė” aktualumas.

Visuomenėje auga suvokimas apie žmogaus poveikį aplinkai, todėl vis daugiau suprantame, kaip asmeninis kiekvieno žmogaus gyvenimas įtakoja atskiro bendruomenės žmogaus ar atskiro visuomenės individo ir visos planetos gerovę. Švietimo institucijoms tenka svarbi misija: ugdyti aktyvias, socialiai atsakingas ir globaliai bei kritiškai mąstančias asmenybes. Siekdami ugdyti darnios gyvensenos įpročius, vykdyti švietėjišką veiklą apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus, Regos ugdymo centras (toliau - Centras) pagrindiniu 2022 metų veiklos plano akcentu pasirinko darnios bendruomenės puoselėjimo tikslus. Pasitelkdami aktyvius ugdymo(si) metodus - projektines veiklas - skatinsime kiekvieną bendruomenės narį susimąstyti apie tai, kaip jie gyvena, kokios jų puoselėjamos vertybės, veiksime bendradarbiaudami, ieškodami sprendimų, kaip skirtingas kasdienio gyvenimo veiklas nukreipti bendruomenės gerovei ir tai daryti holistiniu, kritišku ir kūrybišku keliu. Siekdami įgyvendinti bendruomeniškumo iniciatyvas, stiprinsime bendruomenės savivaldą, skatinsime mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) bendradarbiavimą ir lyderystę per projektines veiklas.

 

Projekto tikslas.

Telkti bendruomenę darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Palaikyti ir skatinti Centro bendruomenės savivaldą, pedagogų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) tarpusavio supratimą ir toleranciją bei pasitikėjimą.

Projekto uždaviniai:

  1. ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti bendruomenęapie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus;
  2. integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą;
  3. skatinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas, ugdant darnios gyvensenos įpročius;
  4. puoselėti bendruomenės kultūrą ir tradicijas, tautinį ir pilietinį sąmoningumą.

 

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė.

 

Projekto vykdytojai: Projekto įgyvendinimo komanda (darbo grupė):

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė, meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Danutė Marcelė Balčiūnienė, socialinė darbuotoja Alina Glybina, tiflopedagogės Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė, Bronė Venienė, logopedė Vaiva Butvidienė

Projekto trukmė: 2022 m. vasaris - 2022 m. gruodis 

 

Laukiami rezultatai. 

Įgyvendinamos bendruomenės mikroklimato gerinimo bei visų jos narių socialinės ir emocinės gerovės stiprinimo iniciatyvos, tai: kultūriniai, tautiniai ir pilietiniai renginiai; talkos, sveikatinimo akcijos ir iššūkiai. Labiausiai palaikomas saviraiškus bendruomenės narių dalyvavimas, kurį apibūdina šie bruožai: kiekvienas bendruomenės narys priimamas, gerbiamas, jaučiasi saugus, džiaugiasi buvimu bendruomenėje. Bendruomenė atsakingai rūšiuos atliekas, o antrinių žaliavų panaudojimas taps įpročiu. Į ugdymo turinį bus integruojamos šios temos: kokį ekologinį pėdsaką palieka neapgalvoti žmogaus veiksmai; kokios yra nykstančios augalų/gyvūnų rūšys Lietuvoje; koks yra skirtumas tarp vietinės ir nevietinės augmenijos/gyvūnijos; kokias augmenijos rūšis galima sutikti Centro teritorijoje ir Lietuvos pajūryje; ar mokiniai suvokia skirtumą tarp šviežio maisto ir pusfabrikačių; ar mokiniai žino iš kur atkeliauja maistas; koks keliavimo būdas padėtų tausoti gamtą.

 

 

Projekto ,,Darni bendruomenė“ įgyvendinimo priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Pastabos

1.

Komandos sudarymas, projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis, vasaris

L. Glaveckienė,

 

Regos ugdymo centras

Direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto komanda. Parengtas projekto priemonių planas

2.

Dalyvauti akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“

sausis

R. Viršilienė,

R. Bytautienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja RUC bendruomenė

3.

Poezijos ir dainų popietė ,,Su poezija Lietuvos likimo ir meilės keliu“

Vasaris,

R. Bytautienė,

L. Aukštuolienė,

D. M. Balčiūnienė

LASS biblioteka Klaipėdos filialas,

 

Dalyvauja socialinio skyriaus mokiniai, dienos centro ,,Lakštutė“ mokiniai, bibliotekos darbuotojai.

4.

Suaugusiųjų mokinių keramikos ir ikimokyklinukų piešinių paroda ,,Dovana Lietuvai“ LASS bibliotekoje, ,,Litorinos“ mokykloje

vasaris, kovas

R. Bytautienė,

R. Viršilienė,

 

LASS biblioteka Klaipėdos filialas

Dalyvauja RUC bendruomenė: pristato socialiniams partneriams kūrybinius darbus

5.

Poezijos ir dainų popietė ,,Su poezija Lietuvos likimo ir meilės keliu“

kovas

R. Bytautienė,

L. Aukštuolienė,

D. M. Balčiūnienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja RUC darbuotojai

6.

Akcija ,,Žydintis vaikystės kiemas“

balandis

L. Glaveckienė,

R. Bytautienė,

R. Viršilienė

Regos ugdymo centras

Dalyvauja RUC bendruomenė

7.

Dalyvauti akcijoje ,,DAROM. Surink, rūšiuok, priduok“

balandis

A. Glybina,

V. Paimbrekytė - Jonauskienė

 

Dalyvauja RUC bendruomenė

8.

Šeimos diena. Aklųjų stalo teniso, golbolo varžybos, kūrybinės ir meninės veiklos

gegužė

B. Venienė,

A. Glybina,

V. Paimbrekytė - Jonauskienė

Regos ugdymo centras

Socialinio skyriaus mokiniai, tėvai, mokytojai

9.

Tarptautinė aklųjų ir silpnaregių stovykla ,,Pažinimo stebuklas 2022“

birželis

L. Glaveckienė

Stovykla ,,Pasaka“

Tarptautinėje stovykloje dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Norvegijos mokiniai ir jaunuoliai.

10.

Edukacija ,,Litorinos“,  Universa via mokyklų mokiniams ir mokytojams

spalis

L.Glaveckienė

tiflopedagogai

Regos ugdymo centras

Suteikti galimybes patirti, kaip aklieji ir silpnaregiai mokosi rašto, naudojasi išmaniosiomis technologijomis ir pan.

11.

Edukacija Regos ugdymo centro mokytojams ir priešmokyklinės grupės mokiniams

spalis

L.Glaveckienė

,,Litorinos“ mokykla

Suteikti galimybes patirti, kaip kurtieji komunikuoja ir mokosi rašto

12.

Tarptautinė mokytojų diena

spalis

L. Aukštuolienė,

R. Viršilienė,

V. Butvydienė

Regos ugdymo centras

 

13.

Baltosios lazdelės dienos minėjimo renginiai

spalis

A. Glybina,

D.M. Balčiūnienė

 

 

14.

Konferencija ,,Bendradarbiavimas ir lyderystė – sėkmingas ėjimas link darnios bendruomenės“

lapkritis

Projekto ,,Darni bendruomenė“ komanda

Regos ugdymo centras

Kviesti socialinius partnerius dalyvauti konferencijoje. Viešinti Regos ugdymo centro veiklą ir pasiekimus.

15.

Tolerancijos dienos renginiai

lapkritis

Projekto ,,Darni bendruomenė“ komanda

Regos ugdymo centras

Dalyvauja RUC bendruomenė ir socialiniai partneriai

16.

 Kultūrinė Regos ugdymo centro darbuotojų išvyka ,,Senuosius palydint“

gruodis

Darbo taryba

Kultūrinė-edukacinė išvyka

 

17.

Gerumo akcija ,,Pasveikinkime vienišus senelius“ 

gruodis

J.Šatkutė

 

Dalyvauja mokiniai ir mokytojai, gamina kalėdines atvirutes/sveikinimus vienišiems seneliams

 

Suderinta: Klaipėdos regos ugdymo centro

Metodinės grupės 2022 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu (protokolas NR. 1)

   

Socialiniai partneriai