KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Patyriminio udymo projektas

,,Tyrinėju, atrandu, mokausi“

Projekto aktualumas. Patyriminis ugdymas akcentuoja ne žinias, o patirtį. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas. Vaikai įsisavina žinias per realią gyvenimišką patirtį. Praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų. Vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Mokymosi metu kylantys iššūkiai aiškiau atskleidžia vaikų mąstymą, elgesį, gebėjimą valdyti emocijas, priimti sprendimus, skatina kritiškai mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų bei ugdyti bendravimo įgūdžius. Patyriminiame ugdyme skatinamas vaikų kūrybiškumas, nuomonės išsakymas, argumentavimas, motyvacijos išlaikymas, mokymosi metu nelieka vaikų baimės ir nerimo, dėl to, kas nežinoma. Tai edukacijos forma, apjungianti mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, tai mokymasis veikloje. Šio ugdymo metodo taikymas leidžia mokytojui veikti laisviau, pasitelkiant kūrybiškumą, iniciatyvą, savo patirties klodus. Mokytoją skatina ieškoti naujų vaikui įdomių ugdymui (si) veiklų, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.

Projekto tikslas. Plėtoti ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinę, komunikacinę, meninę, socialinę ir meninę kompetencijas tyrinėjant artimiausią aplinką. Per patirtinę veiklą smagiai ir linksmai gilinti žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą, mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką.
Projekto uždaviniai.

 1.Siekti ,kad vaikas:

 1.1. nusiteiktų tyrinėjimams, ieškojimams, bandymams patirdamas atradimų ir tyrinėjimų džiaugsmą, kasdienius reiškinius patirtų ir pamatytų, pritaikęs matavimus, bandymus paprastais prietaisais ir būdais;

 1.2. aiškintųsi konstrukcijų patvarumo, tvirtumo, mechaninio judėjimo atsiradimo situacijas, visa tai išmėgindamas ir pritaikydamas savo techninėje kūryboje ir žaidimuose;

 1.3.  įgytų saugumo, pasitikėjimo savimi jausmą.

 2. Siekti, kad grupių, lauko  aplinka būtų papildyta ir orientuota į patyriminio ugdymo veiklas.

 3.Sudominti ir įtraukti į projekto įgyvendinimą tėvus.

 4.Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje  ir už įstaigos ribų, siekiant kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai (globėjai).

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė.

Projekto vykdymo komanda: Mokytojos: Vanda Selenienė, Daiva Katkienė, Jolanta Vilčinskienė, Inga Sinkevich; tiflopedagogė Viktorija Paimbrekytė – Jonauskienė; socialinė darbuotoja Alina Glybina.

Projekto partneriai: Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas.

Projekto trukmė: 2020 m. sausis – 2020 m. gruodis.

Laukiami rezultatai. Vaikai noriai ieškos, tirs, eksperimentuos, sužinos ir išmoks naujų dalykų apie daiktus ir medžiagas, konstrukcijas ir mechanizmus. Taps iniciatyvesni, siūlys savo nuomonę, galimus sprendimus, sieks viską išbandyti patys, patirs sėkmės ir  atradimo džiaugsmą. Kiekvienoje grupėje vaikų sumanymų, idėjų palaikytoja ir skatintoja taps mokytoja. Ji padės vaikams pasirinkti, ką jie tyrinės, eksperimentuos, ko ieškos ir kur tai darys – grupėje ar kitoje aplinkoje. Daugės įvairesnių veiklų lauke. Projekto įgyvendinimu susidomės ir aktyviai dalyvaus mokinių tėvai.

 

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Komandos sudarymas, projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis, vasaris

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė

 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto komanda. Parengtas projekto priemonių planas (patvirtintas direktoriaus įsakymu)

2.

Įsigyti priemonių eksperimentavimui, tyrinėjimui

metų eigoje

R. Viršilienė

1. Vandens ir oro eksperimentų rinkinys

2. Šviesos ir garso eksperimentų rinkinys

3. Eksperimentų rinkinys su magnetais, skriemuliu, svirtimi

4.Elektros eksperimentų rinkinys

5. Gamtos ir aplinkos tyrimų rinkinys

6. Gaublys

7 . Saulės sistemos modelis

3.

Akcija ,,Augintojėlis“

kovas

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Dalyvauja ROTARY

Augalų sodinimas

4.

Eksperimentai, bandymai, kūrybinė veikla grupėse, lauke

metų eigoje

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Kiekviena grupė pagal savo amžių ir turimas priemones atlieka bandymus, eksperimentus.  Planuoti kuo daugiau šios veiklos lauke

Numatomos plėtoti temos

4.1.

Augalų karalystė. Žmogus ir augmenija

kovas –

gegužė

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Pažintinei, meninei, socialinei kompetencijoms ugdyti (s). Vaikai gilins žinias apie augalus, bendradarbiaus, kurdami meninius darbelius eksperimentuos spalvomis. Veikla grupėse ir įstaigos kieme. Dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

4.2.

Linksmųjų ir išradingųjų pokštavimai

gegužė, rugsėjis

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Meninei, socialinei kompetencijoms ugdyti (s). Eksperimentuos, žais muzikos instrumentais, gamins  muzikos instrumentus  patys vaikai. Muzikos garsus perteiks, žais spalvomis. Veikla salėje ir lauke. Dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

4.3.

Aš noriu viską išmatuoti

lapkritis

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Matuodami, sverdami, pilstydami skysčius ir birias medžiagas, stebėdami oro temperatūrą, įvardins matavimo priemones ir būdus. Matavimui naudos ir netradicines priemones. Gilins žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą, mokysis skaičiuoti, lyginti. Veikla grupėse ir įstaigos kieme. Dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

4.4.

Mus supanti erdvė. Daiktai ir dangaus kūnai.

gruodis

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Tyrinės ir pratinsis jausti savo asmeninę ir bendrą erdvę, stebės planus, schemas, žemėlapius, gaublį. Pajus pasaulio: žemės ir dangaus kūnų didybę, pastovumą. Klausys  skaitomų kūrinėlių apie saulę, mėnulį, žemę. Veikla grupėse ir įstaigos kieme. Dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

4.5.

Pažinimas, tyrinėjimai ir atradimai

metų eigoje

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Naujai išbandys įprastines medžiagas, atrasdamas, jog yra daug paprastų būdų išsiaiškinti, pažinti, atrasti . Nusiteiks tyrinėjimams, ieškojimams, bandymams. Šios veiklos padės įgyti technologinių, matematikos,  inžinierinių žinių ir įgūdžių. Vaikai pasiners į meninių ieškojimų labirintus. Veikla grupėse ir įstaigos kieme. Dalyvauja visos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

4.6.

Aš domiuosi technika. Mano techniniai atradimai ir eksperimentai

metų eigoje

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Bandyti kurti neregėtus mašinų, laivų, lėktuvų modelius, robotus ir kitus mechanizmus. Kurti modelių brėžinius, pagal kuriuos konstruos ir kurs, ruoš darbelius parodai. Dalyvauja ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų, ,,Liūtukų“ gr. vaikai, mokytojos, tėvai.

5.

Kūrybinių darbų paroda

 ,,Aš – mažasis konstruktorius“

spalis

Projekto komanda,

grupių mokytojos

Dalyvauja ,,Ežiukų“, ,,Pelėdžiukų, ,,Liūtukų“ gr. vaikai, mokytojos, tėvai. Paroda eksponuojama įstaigos galerijose, grupėse.

6.

Užsakyti edukacijas patyriminei veiklai

metų eigoje

R. Viršilienė

Popieriaus gamybos edukacija P. Domšaičio galerijoje, dalyvauja ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Ežiukų gr. vaikai

7.

Projekto įgyvendinimo aptarimas ir sklaida

gruodis

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė

 

Įsivertinti projekto tikslingumą ir sėkmę

 

Socialiniai partneriai