KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Sveikos ir saugios gyvensenos projektas

,,Augu sveikas ir saugus“

 

Projekto aktualumas. Vaiko sveikata ir saugumas   neįkainuojamas lobis, didžiausia ugdymo vertybė, kurią privalu saugoti ir branginti kiekvienam iš mūsų. Žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje. Šeima ir darželis – du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą, saugumą ir visapusišką ugdymą. Mūsų įstaigos siekiai – ugdyti visapusiškai sveikus vaikus. Tai – saugius, sveikus, turinčius tvirtus sveikatos stiprinimo įgūdžius. Sveikatos ugdymo procesas orientuotas į vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – socialine norma. Sveikas vaikas – tai aktyvus, linksmas,  geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu. Jis – smalsus, aktyvus, judrus, vystosi harmoningai, turi gerai išlavintas funkcines ir fizines organizmo galimybes. Sveikatos ugdymas mūsų įstaigoje- ilgas ir kantrybės reikalaujantis kelias, kuriame suprantama vaikams kalba diskutuojame, aiškinamės, kantriai ir rūpestingai ieškome atsakymų į rūpimus klausymus, kad vaikai augtų sveiki ir laimingi.

 

Projekto tikslas.

Sutelktomis įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti į vaiko sveikatą ir saugumą orientuotą aplinką.

Projekto uždaviniai. 

  1. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus ir veiklos įsivertinimą įstaigoje.
  2. Kurti Regos ugdymo centre psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus įstaigos bendruomenės narių santykius.  
  3. Kurti įstaigoje, į vaiko sveikatą orientuotą, aplinką, įrengiant naujas modernias, šiuolaikiškas erdves, ieškant materialinių galimybių turtinti jau turimas.  
  4. Didinti įstaigos bendruomenės narių kompetenciją sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, formuoti teigiamą nuostatą sveikam gyvenimo būdui, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata.
  5. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę ir tęstinumą namuose.  
  6. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis vaiko sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis keičiantis sveikatos stiprinimo veiklos patirtimi už įstaigos ribų.

Projekto dalyviai. Regos ugdymo centro pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai(globėjai).

 

Projektą koordinuoja. Direktorė Laima Glaveckienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė.

 

Projekto vykdymo komanda. Neformaliojo ugdymo mokytoja Zita Jakienė; mokytojos: Aušra Kuzminskienė, Regina Zikarienė; tiflopedagogė Bronė Veinienė, bendrosios praktikos slaugytoja Virginija Paplauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Juodienė.

Projekto trukmė. 2019 m.sausis – 2019 m. gruodis.

Laukiami rezultatai. Susitelkus visai įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimas bus glaudžiai siejamas su gyvenimo praktika, ugdytiniai bus įtraukti į praktinę veiklą, ugdymo procese bus nagrinėjamas įvairios sveikatos temos: sveika mityba, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų pirminė prevencija, asmens sauga ir higiena, ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, fizinės veiklos įtaka sveikatai. Pagerės visų bendruomenės narių sveikata ir gerovė: ugdymas vyks sveikatai palankioje aplinkoje, bus pasiekti geresni ugdymo ir sveikatinimo rezultatai, sustiprės tėvų vaidmuo vaikų sveikatos ugdymo srityje  Bus sudaryta palanki sveikatai, gerai savijautai ir fizinį aktyvumą skatinanti aplinka, atitinkanti sveikatos saugos reikalavimus. Formuosis sveikos mitybos įgūdžiai ir įpročiai: vaikai sveikai maitinsis, įpras ir noriai valgys vaisius ir daržoves, pieno produktus ir gers vandenį. Sportuodami ir žaisdami vaikai kaups įvairią fizinės veiklos patirtį, lavins kūno galias. Įgys žinių apie saugią ir sveiką gyvenseną, jos svarbą  sveikatai. Vaikai vertins ir aptars sveikatos stiprinimo ir tausojimo galimybes. Sporto švenčių, sportinių pramogų metu vaikai patirs teigiamų ir džiugių emocijų, taps greitesni, vikresni, ištvermingesni, sveikesni, mokysis veikti komandoje, laimėti ir pralaimėti Vaikai pratinsis būti atsakingais už savo ir kitų sveikatą