KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Tarptautinė neregių ir silpnaregių mokinių vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas 2019“. Tema “Pelėdžiuko vasaros stovykla”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. birželio 24-30 dienomis

Projekto sritis

Vaikų nuo 7 iki 18 metų socialinės, kultūrinės, pažintinės ir sportinės veiklos

 INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas

Nuo 2011 metų sėkmingai įvykdyti vasaros stovyklos projektai paskatino rėmėjus bei organizatorius šią veiklą tęsti. Organizuodami edukacines stovyklas sudarome geras sąlygas vaikams su regėjimo negalia aktyviai ir savarankiškai veikti, išbandyti savo galias įvairesnėse veiklose - per estetinius išgyvenimus, kūrybą, saviraišką atrasti kelią į vertybių pasaulį, į ryšį su žmonėmis ir aplinka. Tai akliesiems ir silpnaregiams vaikams padeda įgyti pasitikėjimo savimi, deramai priimti šiuolaikinio pasaulio iššūkius, rasti vietą jame, būti aktyviu ir rinktis savo kelią. Į  organizuojamas stovyklas buvo atvykę mokiniai su regos negalia ir jų mokytojai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Nyderlandų. Susitikimai su kitų šalių bendraamžiais turėjo teigiamos įtakos lietuviams mokiniams. Jie galėjo pažinti kitų šalių kultūrą, kalbėti ir bendrauti užsienio kalba. Planuojama, kad stovykloje dalyvaus 46 mokiniai iš Lietuvos, po tris mokinius iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos ir šeši mokiniai iš Ukrainos.

Projekto įgyvendinimo būtinumas:

Lietuvoje yra apie 400 mokinių su regos negalia, kuriems funkciniai regos sutrikimai pasireiškia kaip orientacijos aplinkoje ir mobilumo bei pažintinės veiklos sutrikimai. Akivaizdu, jog esant regos pakenkimams, dalyvavimas visuomeniniame gyvenime įmanomas tik su kitų pagalba. Ugdymo programose šiems vaikams yra skirtos papildomos orientacijos ir mobilumo pamokos, savitarnos įgūdžių pamokos. Tačiau šių pamokų nepakanka ir dažnai aklieji ir silpnaregiai nepasitiki savimi, nedrįsta išeiti į viešas vietas - baseiną, boulingą, teatrą, ledo areną ir pan. Todėl šiuo projektu siekiame mokyti vaikus orientacijos ir mobilumo jiems neįprastoje aplinkoje, suteikti naujų patirčių ir žinių, supažindinti su sportinėmis veiklomis.                

Projekto tikslai:

*  plėtoti 7-18 metų amžiaus vaikų su regos negalia neformaliojo ugdymo galimybes;

*  tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

*  sudaryti sąlygas įgyti naujos patirties ir žinių bei aktyviai leisti laisvalaikį;

*  skatinti vaikus su regos negalia būti aktyviais ir lygiaverčiais visuomenės nariais.

Projekto uždaviniai:

*  lavinti mobilumo ir orientacijos bei savitarnos ir savarankiškumo įgūdžius;

* teikti tiflologinę ir konsultacinę psichologinę pagalbą sutrikusios regos vaikų tėvams (globėjams);

* suburti savitarpio pagalbos grupes tėvams, auginantiems aklą ir silpnaregį ar su kompleksine negalia vaiką;

* organizuoti išvykas, ekskursijas, kūrybines dirbtuves, vakarones.

Tikslinė projekto grupė:

Neregiai ir silpnaregiai vaikai nuo 6 iki 18 metų, tėvai auginantys neregius vaikus ir tėvai turintys regos negalią.

Projekto mecenatas - Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas

Projekto partneriai - Lietuvos aklųjų ir silpnargeių sąjunga

Laukiami rezultatai:

Pasiektas labai svarbus uždavinys – vaikų su regos negalia orientacijos ir mobilumo bei socialinių kompetencijų ugdymas. Stovykloje vaikai įgis žinių apie pajūrio regioninį parką: kopas, augmeniją, paukščius, roplius ir vabzdžius, keliaus Litorinos taku, aplankys Olando kepurės skardį, dalyvaus ornitologinėje ekskursijoje. Meninėse veiklose mokysis teatro, muzikos, lipdybos, šokio subtilybių. Stovykloje daug dėmesio bus skiriama aktyviam fiziniam judėjimui – mankštai, sportiniams žaidimams, išvykoms pėsčiomis.  

Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai:

informacija ir nuotraukos Klaipėdos regos ugdymo centro tinklapyje www.ruc.lt, stovyklos “Pažinimo stebuklas” tinklapyje www.mcamp.com, straipsniai LASS mėnesiniame žurnale „Mūsų žodis“, Lietuvos Rotary žurnale, LR Švietimo mokslo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, dienraštyje „Vakarų ekspresas“, pranešimai konferencijose.